Smart Talk line@

Smart Talk line@

@smarttalkFriends 3,741

Timeline

ธอส. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ครบรอบ 25 ปี 21 ส.ค. 60 คุณพิษณุพร ขาวประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ...See More
See More
Top