Smart Talk line@

Smart Talk line@

@smarttalkFriends 4,324

Timeline

21 ก.ค. 61 ท่านประธานกรรมการ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ได้เดินทางมามอบนโยบายและเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยท่านกรรมการผู้จัดการ นายฉัตรชัย ศิริไล ได้มอบข้อคิดในการขับเคลื่อนธนาคารสู่การเปลี่ยนแปลง ของธอส.รองรับ Digital Service ใน “โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มงานสาขาน ...See More
See More
Top