SmartMomToys

SmartMomToys

@smartmomFriends 846

Timeline

ฝากให้ดูกัน มีประโยชน์มากๆ สำหรับคนที่มีลูกหลานอยู่ในวัยอนุบาลถึงประถมต้น - ทำไมเด็กๆ เขียนหนังสือไม่สวย? - ทำไมเด็กๆ จดบันทึกช้า ตกหล่น? - ทำไมเด็กๆ เขียนตามคำบอกไม่ได้ทั้งๆ ที่สะกดคำปากเปล่าได้? - ทำไมเด็กๆ อ่านออกเฉพาะตัวพิมพ์ แต่อ่านลายมือเขียนไม่ได้? - เด็กที่มีป ...See More
Workshop การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย 720p www.youtube.com ฝากให้ดูกัน มีประโยชน์มากๆ สำหรับคนที่มีลูกหลานอยู่ในวัยอนุบาลถึงประถมต้น - ทำไมเด็กๆ เขียนหนังสือไม่สวย? - ทำไมเด็กๆ จดบันทึกช้า ตกหล่น? - ทำไมเด็กๆ เขียนตามคำบอกไม่ได้ทั้งๆ ที่สะกดคำปากเปล่าได้? - ทำไมเด็กๆ อ่านออกเฉพาะตัวพิมพ์ แต่อ่านลายมือเขียนไม่ได้? - เด็กที่มีปัญหา LD (Learning Disabilities) ...
See More

Location

Address
ราชบุรีMuang58/1 Rodfai Rd.

Business Information

Hours 09.00-18.00
URL http://www.smartmomtoys.com
Phone 0816895852
Other 0816895852
Top