SmartLawTutor

ประเด็น : ชายหญิงอยู่กินโดยไม่จดทะเบียนสมรส ชายทำงาน หญิงเป็นแม่บ้าน บ้านที่ชายซื้อเพื่ออยู่ด้วยกันเป็นกรรมสิทธิ์รวม หญิงมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง . คำพิพากษาฎีกาที่ 5438/2537 โจทก์กับจำเลยอยู่กินกันฉันสาม...

0 likes0 commentsLINE VOOM