SmartLawTutor

ประเด็น : หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดฟ้องขอให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ . คำพิพากษาฎีกาที่ 734/2561 โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้เป็นห...

0 likes0 commentsLINE VOOM