สมาร์ทโฮม.com

สมาร์ทโฮม.com

@smarthome.comFriends 791

Timeline

#ฟังก์ชั่นครบในตัวเดียวในราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาท สั่งงานเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟน ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ บอกสถานะเปิดปิดบนสมาร์ทโฟน สังงานด้วยเสียงทั้ง Alexa และ Google home เชื่อม WiFi โดยตรงไม่ต้องใช้กล่องควบคุม ผิวสัมผัสทำจากกระจกดูทันส ...See More
http://m.me/iotss.smarthome
See More

สมาร์ทสวิทซ์

See More
Top