E.I.S

Friends 16,913

สแตนเลส อุปกรณ์ประมง

ข้อมูลบัญชี

จัดและจำหน่ายเหล็ก สแตนเลส อุปกรณ์และอะไหล่เรือการประมงทุกชนิด พร้อมงานบริการแปรรูปโลหะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะทางที่หลากกหลายทั้ง งานประมง, CNC, งานติดตั้ง, รับเหมาก่อสร้าง และ AUTOMATION เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นในนโยบาย One Stop Service and Solution บุคคลากรเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญหลายๆส่วนที่เป็นตัวกำหนดผลงาน เราจึงได้เลือกแต่ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและความละเอียดถี่ถ้วนในงานโลหะและงานบริการเพื่อให้ผลงานที่ออกไปนั้นประทับใจลูกค้าทั้งผลงานและงานบริการ

Mixed media feedSee more

รายการสินค้าSee more

แผ่นสแตนเลส

รับตัดตามขนาดต่างๆ

แผ่นเหล็ก

รับตัดตามขนาดต่างๆ

เพลาสแตนเลส

รับตัดตามขนาดต่างๆ

เพลาเหล็ก

รับตัดตามขนาดต่างๆ

ประสบการณ์See more

พ.ศ.2510

“ร้านกิ้มฮวด” จำหน่ายอุปกรณ์เรือประมง , อะไหล่เรือ , เครื่องยนต์ , เกียร์ และ สแตนเลส ซึ่งก่อตั้งโดย คุณสุรัตนชัย ชอบวิจารณ์การ โดยร้านแรกนั้นตั้งอยู่ที่ ตรอกโรงหมู ถนน ตลาดน้อย

พ.ศ. 2536

ได้ทำการจดทะเบียนการค้าในนาม “ บริษัท วิศวและอุตสาหกรรมบริการ จำกัด ”

พ.ศ. 2538

ได้มีการขยับขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยได้ย้ายร้านมาที่ ซ.สว่าง 1 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม

พ.ศ. 2543

ได้มีการแยกฝ่ายสแตนเลสออกมาอยู่ที่ 44 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ณที่อยู่ปัจจุบัน และส้รางเป็นโกดังเพื่อขยับขายและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ด้านสแตนเลสได้มากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2548

ทางเราได้เพิ่มบริการตัด,พับ,และแปรรุปโลหะ เข้ามาเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมาย One Stop Service and Solution

-

จนถึงทุกวันนี้บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านสแตนเลส,งานบริการแปรรูปโลหะที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราอย่างดีที่สุด

Country or region: Thailand