PRONTO**

🪪 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗗𝗔𝗬𝗦 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 ×𝟮 🥊 (( โปรเริ่ม 𝟰-𝟴 มี.ค. 𝟮𝟱𝟲𝟲 / 𝟱 วัน )) “𝘗𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘔𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘴” กลับมาอีกครั้ง..จัดให้สำหรับชาวเมมเบอร์ทุกท่านโดยเฉพา...

3 likes0 commentsLINE VOOM