@VichaivejNongkhaem

#กระเป๋าปันสุข รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ร่วมสนับสนุนผ้าทอไทย โดยนำผลงานวิสาหกิจชุมชน มาเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้า เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท...

1 like0 commentsLINE VOOM