@VichaivejNongkhaem

#เช็คด่วน❗️ สัญญาณเตือนไข้หวัดใหญ่ โรคที่มาพร้อมความชื้นในช่วง “ฤดูฝน” ไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงทำให้มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้หากไม่เตรียมรับมือ 📌หนึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุด อย่าลืม..รับวัคซีน...

1 like0 commentsLINE VOOM