Mitsubishi_Liger

เกาะสี เป็นสัญลักษณ์จราจรที่อยู่บนถนน คือการกำหนดในเชิงสมมุติให้เป็นเกาะกลางถนนประเภทหนึ่ง เกาะสีถูกออกแบบให้มีเส้นทเเยงเหลือง หรือเส้นก้างปลาโดยอยู่บนพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางหรือกลางถนน เป็นพื้นท...

0 likes0 commentsLINE VOOM