STEPS Academy

เทคนิควิเคราะห์ DATA เพื่อพัฒนาให้ลูกค้าอยู่บนเว็บไซต์ ได้นานยิ่งขึ้น 💡 นอกเหนือจากการที่เราต้องพยายามดึงดูดคนให้เข้ามายังเว็บไซต์ของเราให้มากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือการทำให้ผู้คนที่เข้ามา...

0 likes0 commentsLINE VOOM