Wash Factory

Wash Factory

@sky2824nFriends 401

Reward Cards

Ticket Image

Collect 5 points to get a voucher for เคลือบสีฟรี 1 ครั้ง!

Shop Link QrCode

Timeline

>>> เกล็ดความรู้ในการดูแลรักษาสีรถ <<< ปกป้องก่อนจะสายเกินไป !!! คราบฝังแน่น รถสีหมองเหลือง ผิวรถด้าน เกิดจากเหตุผลเดียวกันคือแลกเกอร์บนชั้นสีรถถูกทำลาย เนื่องจาก 2 สาเหตุหลักๆ 1. ใช้ผ้าที่ไม่สะอาดล้างรถ ผิวรถจะถูกขูดชั้นแลคเกอร์ให้ ...See More
LINE Add Friend
See More
Top