สอ.สธ.พท

สอ.สธ.พท

@skptcoopFriends 542

Timeline

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่และระดมทุนในสัปดาห์วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามหน่วยของท่านเพื่อรับของที่ระลึกจากโครงการ ดังเอกสารแนบ ***เกณฑ์การมอบของที่ระลึก 1. มอบปากกา ผู้เข้าร่ ...See More
See More

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Top