skinsoftt

นายก นก ลงพื้นที่ มอบสเปรย์กันยุง และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต. ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสกินซอตต์ Skinsoftt โครงการวัสดุป้องกันโรคไข้เลือดอ...

0 likes0 commentsLINE VOOM