modernshowers

#กระจกบานฟิก & #อ่างอาบน้ำ ใน1ชุด ประกอบด้วยอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ " งานติดตั้ง การจับยึดแน่นหนาแข็งแรง " การเลือกใช้ #ตัวหนีบกระจก แบบที่ต้องเจาะรูที่กระจกด้วย ในการติดตั้ง ..ทำให้งานติดตั้งแข็งแร...

1 like0 commentsLINE VOOM