modernshowers

#ห้องน้ำในคอนโด มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด หลายคนจึงประสบปัญหา เรื่องน้ำกระเซ็นเปียกพื้นเวลาอาบน้ำ ส่งผลให้น้ำเปียกเลอะไปทั่ว ทำให้พื้นลื่น มีความเสี่ยงต่อการลื่นล้ม และยากต่อการทำความสะอาด #ฉากกั้น...

1 like0 commentsLINE VOOM