WeAreSCB

WeAreSCB

@sjq7075aFriends 174

Timeline

วันนี้ขอเชิญทุกท่านมาอุดหนุนผลผลิต “ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์” สดจากไร่ ตัดใหม่จากสวน ผลผลิตของเกษตรสามพรานโมเดล ในงาน “ตลาดสุขใจสัญจร “ ณ บริเวณโถงหน้าหอประชุมมหิศร SCB สำนักงานใหญ่ กันนะคะ #ผักผลไม้ปลอดภัยไร้สารพิษ 🍐🍎🍌🍈 ☘️🌱🌴🥦🥒🌶🥕🌽
See More
Top