ศิริราชมูลนิธิ

Friends 93,629

เวลาทำการ8:30-16:30น

Notice

ศิริราชมูลนิธิ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ช่องทางการบริจาค

ขอบพระคุณที่ร่วมบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ

บริจาคผ่าน QR Code

e-Donation
รับสิทธิลดหย่อนภาษี ในนามเจ้าของบัญชี
ไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินและไม่ได้รับใบเสร็จ
_________________________________________

Prompt Pay
รับสิทธิลดหย่อนภาษี ให้ท่านใดก็ได้
เพียงแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ยอดบริจาคและวัตถุประสงค์การบริจาค ของผู้ที่มีความประสงค์ลดหย่อนภาษี สำหรับออกใบเสร็จและสำหรับจัดส่งใบเสร็จ

Social media

Follow us on social media

Mixed media feedSee more

FAQSee more

 • Aศิริราชมูลนิธิมีหน่วยรับบริจาค จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  - โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
  - โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
  - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A

 • Aบริจาคผ่านเลขที่บัญชี "ศิริราชมูลนิธิ" โดยส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน และวัตถุประสงค์การบริจาค มาที่ไลน์ @sirirajfoundation เพื่อรับใบเสร็จบริจาค

 • Aสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผ่านระบบ e-Donation
  หรือลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ด้วยการยื่นภาษีด้วยตนเอง

Country or region: Thailand