sirikhun seafood

sirikhun seafood

@sirikhunseafoodFriends 200

Timeline

ย้อนสูยุคคาเฟ่เฟื่องฟู ปี2530ร้านอาหารเต็มเมืองมหาชัย เศรษฐีใหม่หน้าเริดๆเตะตีนกันตาย โจรต้องปล้นรถสองแถวมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว เจ้ากุ้งกุลาดำสีทะมึนพาเศรษฐกิจไทยจะเป็นเสือตัวที่5 เขาว่ากันอย่างนั้น พอปี2533 เพียง3ปี เสือจึงกลายเป็นแมวหงอย ปล่อยให้เศรษฐีใหม่กลับกลายเป็น ...See More
See More
Top