Siam Supplement

“ถังเช่า” เป็นศัตรูตัวร้ายของไต จริงหรือ? เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับข่าวของ “ถังเช่า” ที่ออกมาในทำนองว่า กินถังเช่าแล้วทำให้ไตวาย ถังเช่าไปทำลายไต ถังเช่าไม่ดีต่อไต คำถามคือ ข่าวเหล่าน...

0 likes0 commentsLINE VOOM