Siam2design

เปิดคอร์สน้องๆ เขียนโปรแกรม ด้วย scratch โดย อ.นพรัตน์ Project Manager ด้านเขียนระบบให้บริษัทชั้นนำ ในคอร์สน้องจะได้เรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป ฝึกความอดทน การตัดสินใจ สมาธิ และความจำ สนใจสอบถาม ครู ...

2 likes0 commentsLINE VOOM