อนุบาลสีห์อักษร

@siaksornFriends 140

Timeline

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากนำโดย ท่านทวีป พึ่งคร้าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานกิจการโรงเรียนอนุบาลสีห์อักษรที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตราฐานหลักสูตร
See More

สีห์อีกษรเนอสเซอรี่

See More

Location

Address
สถานที่ตั้ง 292/2 ถนนไทยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก… See More

Business Information

Hours 7.00-17.00
Closed on เสาร์ -อาทิตย์
URL https://www.facebook.com/siaksornpage/
Phone 094-6423291

Account Intro

สีห์อักษรเนอสเซอรี่ ปัจุบันอยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งรับเด็กอ่อน ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี
Top