ณัฐปราชญ์คลินิก

Friends 3,449

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

รักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง การปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ด้วยยาตำรับแผนโบราณ และหลักเส้นประธานสิบ

Country or region: Thailand