SME SHIPPING

ถ้าเจออาจมีปัญหา กับ 5 สิ่งต้องห้ามในการนำเข้าส่งออก . นับว่าเป็นสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตในการนำเข้า - ส่งออก ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือมากไปกว่านั้น ก็อาจส่งผลต่อความมั่นคง...

1 like0 commentsLINE VOOM