บจก.เทรน แอนด์ ทอล์ค

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

บจก.เทรน แอนด์ ทอล์ค

@shane.jatuponeFriends 6,186

Timeline

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อเรื่อง : "วัคซีนเพื่อลูก-ศิษย์" โดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช จัดงานโดย : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยแ ...See More
See More
Top