Shabu Indy

Shabu Indy

@shabuindyFriends 938

Timeline

📣ประกาศเตือน ความเข้าใจผิด. 📣เกี่ยวกับผู้แอบอ้างนำชื่อชาบู อินดี้ ไปหาประโยชน์เพื่อขายแฟรนไชส์ เนื่องจากมีลูกค้านักลงทุน และผู้บริโภคจำนวนมากเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความสับสนว่า ชาบู อินดี้ มีความเกี่ยวข้องกับร้านชาบูภายใต้ชื่ออื่นหรือไม่ - บริษัท ชาบู อินดี้ จำก ...See More
See More
Top