Seriruk Hospital

@seriruk_htFriends 902

Timeline

sticon (NEW) sticon sticon โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน sticon โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก ในกิจกรรม "พาน้องท่องโรงพยาบาล" เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมบรรยายกาศจริงในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น งานทางด้านทันตกรรม, แผนกรังสี และห ...See More
See More

Location

Address
โรงพยาบาล เสรีรักษ์ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเ… See More
Top