Seriruk Hospital

@seriruk_htFriends 1,162

Timeline

sticon (NEWS) sticon sticon คุณตรวจสุขภาพหัวใจกันหรือยัง sticon การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ และเข้ารับการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคด้วยเครื่องมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง นอกจากจะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวายเฉ ...See More
See More

Location

Address
โรงพยาบาล เสรีรักษ์ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเ… See More
Top