เสมสิกขาลัย

@semsikkhaFriends 1,477

Timeline

「 การแก้ไขความขัดแย้ง ต้องมุ่งไปที่ประเด็นปัญหา ไม่ได้มุ่งไปที่คนก่อปัญหา 」ตอน1 . “ชุมชนเล็ก ๆ ยิ่งใหญ่ได้เพราะความสามัคคี และอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ล่มสลายลงได้ เพราะเหตุแห่งความแตกแยก” ━ ซาลลัสต์ นักประวัติศาสตร์โรมัน ได้กล่าวสัจธรรมข้างต้นไว้ ซึ่งยังคงเป็นความจริงจนถึง ...See More
See More

Recommended

See More

Location

Address
29/15 ซ.รามคำแหง21 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพ 1031… See More

Business Information

Hours 10.00-17.00
Closed on หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.semsikkha.org
Phone 02-314-7385

Account Intro

"เสมสิกขาลัย" องค์กรสาธารณกุศลที่จัดกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิดให้ผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิต
Top