สิลินปลาสเตอร์

Friends 383

ปูนฉาบยิปซั่ม ตรานก

รายการสินค้า

ปูนยิปซั่ม M200 ตรานก

ปูนยิปซั่ม M200 ตราแบบถุง 25 kg. ใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

ปูนยิปซั่ม M200 ตรานก

ปูนยิปซั่ม M200 แบบลัง 24 kg. ภายในบรรจุ ปูนยิปซั่ม 1 kg. จำนวน 24 ถุง -ใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

ปูนยิปซั่ม M200 ตรานก

ภายในบรรจุ ปูนยิปซั่ม(ถุงสุญญากาศ) 1 kg. จำนวน 24 ถุง -ใช้สำหรับงานฉาบ ฝ้า ผนัง และ เพดาน

ปูนปลาสเตอร์ ตรานก

ปูนปลาสเตอร์ ตรานก แบบลัง 24 kg. ภายในบรรจุ ปูนปลาสเตอร์ 1 kg. จำนวน 24 ถุง -ใช้สำหรับงานเทพิมพ์ และ งานปั้นต่างๆ

Country or region: Thailand