Aqua Shop

Friends 2,204
  • จุลินทรีย์ B i o t a

Mixed media feed

BiotaSee more

฿350จุลินทรีย์ BIOTA

🎉🎉ลดแอมโมเนียไว พิสูจน์แล้ว จากเกษตรกรผู้ใช้จริง🎉🎉 "จุลินทรีย์ BIOTA" ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100% ได้รับมาตรฐานจาก GMP . * ลดสารอินทรีย์ในน้ำ * ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์ * ลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค * ย่อยสลายสารอินทรีย์ ลดก๊าซไข่เน่า ลดตะกอน / เลนก้นบ่อ * ช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหาร ทำให้สัตว์น้ำดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น . 📣 จุลินทรีย์ BIOTA ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์ ปลอดภัยต่อทั้งคนใช้และสัตว์น้ำ เลขทะเบียน : 01 04 57 0563

฿550จุลินทรีย์ BIOTAPro

📣เสริมภูมิคุ้มกัน สัตว์น้ำโตไว ไม่ป่วยง่าย จุลินทรีย์บาซิลัส เพื่อผสมอาหารสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100% ได้รับมาตรฐานจาก GMP . * ช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหาร ทำให้สัตว์น้ำดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น * กินอาหารได้ในปริมาณมากขึ้น * ค่า FCR ดีขึ้น * เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

฿550จุลินทรีย์ BIOTAProS ปลาสวยงาม

❌ หมดปัญหาเรื่องน้ำเน่า!! ❌ สัตว์น้ำไม่แข็งแรง!! "จุลินทรีย์ BIOTA" ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100% ได้รับมาตรฐานจาก GMP 🏅 . ✔️ ปรับน้ำให้เข้าสู่สภาวะสมดุล (กำจัดของเสีย ลดแอมโมเนีย,ไนไตรท์) ✔️ ย่อยสลายตะกอนของเสียในน้ำ ทำให้น้ำโปร่งใส ✔️ ลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค ✔️ มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลา ✔️ ผสมอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร (ปลาแข็งแรง,กินเก่ง,สีสวย,สุขภาพดี) ✔️ ปลอดภัยต่อคนใช้และสัตว์น้ำ ปราศจากสารเคมี

Reward card

Country or region: Thailand