Seastrade

เปลี่ยนพื้นที่ว่างข้างบ้านให้กลายเป็นบ้านสำเร็จรูปหลังเล็กรูปทรงตัวแอล (L-Shaped House) จัดสรรพื้นที่รอบบ้านให้สามารถใช้งานได้คุ้มค่าทุกตารางเมตร ▶ บ้านสำเร็จรูป พื้นที่ใช้สอย 36 ตรม. ▶ ประกอบด้วยต...

2 likes0 commentsLINE VOOM