Seastrade

บ้านสำเร็จรูปชั้นเดียว ผนังกรุกระจกเต็มบาน เปิดทุกส่วนเชื่อมต่อกับสวน สามารถนำธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคาร พื้นที่ภายในบ้าน และพื้นที่ภายนอกบ้านเชื่อมต่อกันทุกสัดส่วนอย่างเสมอภาค พื้นที่ใช้สอย 36 ตารา...

0 likes0 commentsLINE VOOM