SeasonsHoliday

SeasonsHoliday

@seasonsholidayFriends 1,935

Timeline

️“ ควรเคารพ ... การเป็นพี่เป็นน้อง ” • การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ ...แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว... สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่า...คนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใ ...See More
See More
Top