Seacon Bangkae

ร่วมเสริมสิริมงคล รับวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๔ สะสมบุญ สะเดาะเคราะห์ ขจัดโรคภัย ให้บุญรักษาทั่วกัน ในงาน 🙏"บุญรักษา มาฆบูชา"🙏 . สักการะ "พระไภษัชยคุรุ" พระพุทธเจ้าแพทย์ บรมครูแห่งการรักษาโรค เวียนเทียนร...

4 likes0 commentsLINE VOOM