Seacon Bangkae

แฟชั่น อาหาร งานสำหรับคนชิค 😎 "นิมมานเหมินทร์" ถนนสุดฮิปประจำเชียงใหม่ ที่ทุกคนต้องมา! . ชิม ชม ช้อป ในบรรยากาศแบบเชียงใหม่โมเดิร์น ผสมผสานกันอย่างลงตัว ความทันสมัยและล้านนา ประดับตกแต่งไปด้วยตุงสี...

6 likes0 commentsLINE VOOM