Seacon Bangkae

@seaconbangkaeFriends 5,666

Timeline

"Famous Farms The new Gen" ยกขบวนผลผลิตสดใหม่ ส่งตรงจากฟาร์มคุณภาพชื่อดัง ทั้งผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ใส่ใจในคุณภาพ เปิดมุมมองของเกษตรกรยุคใหม่ จากวิถีคนเมืองสู่การเกษตรพึ่งพาตนเองแบบคนรุ่นใหม่ จากเหล่าผู้ประสบความสำเร็ ...See More
ซีคอน บางแค
See More

Location

Address
13.711852871530308, 100.4344280809164
Location
บีทีเอสสถานีบางหว้าทางออกที่4
มีบริการรถตู้รับส่งซีคอนบางแค

Business Information

Account Intro

Seacon Bangkae
Top