Indyplastic

Friends 32,342

ปรึกษาการใช้งานฟรี

ยินดีให้คำปรึกษาฟรีSee more

จำหน่ายและให้ปรึกษา
พลาสติกวิศวกรรม
แผ่นยางซิลิโคน ทนความร้อนสูง
แผ่นยางโพลียูรีเทน
เทปกาวทนความร้อนและแผ่นทนความร้อน

Country or region: Unspecified