วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

  • 0
  • 1

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

@sdl4372jFriends 91

Location

Address
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 8… See More

Account Intro

ศูนย์บริการและพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน
ติดต่อ โทรศัพท์: 0 7627 6400-4 / 08 6476 7800
Website: www.pcc.psu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/pcc.psu
E-mail: pcc@phuket.psu.ac.th
Top