ฟิสิกส์พี่เต้ TheSci

ฟิสิกส์พี่เต้ TheSci

@sdh7960jFriends 1,918

Timeline

สรุปฟิสิกส์คำนวน 20-21 ไฟฟ้ากระแสสลับ โดย พี่เต้ จิรวัฒน์
See More
Top