scbroker

#ไข้เลือดออก 🦟 ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงตายมากกว่าเด็ก 2-3เท่า เพราะไปพบแพทย์และได้รับการรักษาที่ช้าเกินไป . ​ ​ ​ 🚨 มีไข้เกินกว่า 2 วัน รีบพบแพทย์ทันที ​ ​ ​ 🚨 ห้ามซื้อยาชุด ไอบูโพรเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM