มูลนิธิสยามกัมมาจล

  • 0
  • 1
  • 2

มูลนิธิสยามกัมมาจล

@scbfFriends 128

หลักการวิธีคิด และการทำงาน

See More

Location

Address
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) … See More

Business Information

Hours เปิดทุกวัน 9.00-18.00น.
Closed on ส. - อา. และวันนักขัตฤกษ์
URL https://www.scbfoundation.com
https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION
Phone 029379901

ประวัติมูลนิธิสยามกัมมาจล

  • 25/01/2538
  • ในปี 2551

Account Intro

หน้าที่หลักของเรา คือ ช่วยกันบ่มเพาะให้เด็กพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้หมายความแค่ฉลาดเรียนดี หรือเก่งแต่ในตำรา แต่ ต้องเป็นคนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบต่อสังค…See More
Top