SCBAM

⏩️ Weekly Market Monitor สรุปการลงทุนเด่นรอบสัปดาห์ 📌 ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นจากภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ด้านตลาดหุ้นโลกปรับลดจากความไม่แน่นอนต่อแผนการปรับลดดอกเบี้ยของ FED 📌 สัปดาห์ที่ผ่าน...

5 likes0 commentsLINE VOOM