SCBAM

ภาวะตลาดหุ้นผันผวนหนัก ขอแนะนำแหล่งพักเงินแบบอุ่นใจในสินทรัพย์ปลอดภัย สภาพคล่องสูง ไป 2 กองทุนแนะนำจาก SCBAM✨ 📍 SCBSFFPLUS ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น อายุเฉลี่ย 1-3 เดือน ที่มีความปลอดภัยสูง ...

4 likes0 commentsLINE VOOM