Nakornban Bike

Nakornban Bike

@sav6053aFriends 141

Timeline

เซ็นเซอร์วัดความดัน อากาศในท่อร่วมไอดี Manifold Absolute Pressure Sensor : MAP MAP Sensor นับเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญมากอีกตัวหนึ่ง มีหน้าที่คอยตรวจวัดค่าความดันอากาศในท่อร่วมไอดี แล้วส่งสัญญาณเป็นแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ให้ ECU ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลร่วมกับข้ ...See More
See More
Top