SaruttaClinic

SaruttaClinic

@saruttaclinicFriends 857

Timeline

👂👂มาแล้วจ้า..โปรไฮฟู!!👂👂👂เหมาช็อต#ทั่วหน้า#ยกกรอบหน้า#กระชับรูขุมขน#กระตุ้นคอลลาเจน#ผิวขาวใส 👏 👏👏เพียง 3,900-👏👏👏 👩‍⚕️👩‍⚕️ลงลึกถึง 3 หัว👩‍⚕️👩‍⚕️ - หัว 4.5 ลงลึกถึงกล้ามเนื้อชั้น smas เพื่อกระตุ้นคอลลาเจน - หัว 3.0 ลงที่กล้ามเนื้อชั้นกลางเพื่อกระชับรูขุมข ...See More
See More

Business Information

Hours 9:00-21:00
Top