สานต่อยานยนต์

สานต่อยานยนต์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย เรื่องความสะอาด และ การบริการ จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่ และ พนักงาน และ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่องพ่นยา เครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV (Ultra Lo...

7 likes0 commentsLINE VOOM