อนุบาลแสนสนุก

อนุบาลแสนสนุก

@sansanookFriends 445

Timeline

sticon พรุ่งนี้ (20 ตุลาคม 60) #ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ HappyCourse Oct.2017 ซึ่ง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ การสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะของ ...See More
See More

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Account Intro

โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก "ดินแดนแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้" The Land of Happiness for Learning
Top