salebplus

@salebplusFriends 559

Timeline

sticon โปรโมชั่นส่งท้ายปี 2561 ด้วยส่วนลด 15% Business Plus e-Payslip ระบบใบจ่ายเงินเดือน E-PaySlip และระบบแสดงเอกสารอื่นๆ ผ่าน E-mail / SMS / Web Business Plus e-Payslip sticon ช่วยลดกระดาษและค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคล sticon พร้อมช่วยลดงานฝ่ายบุคคลในการบริการพนักงานเรื่องการขอใบจ่า ...See More
See More

Location

Address
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด 12-14 ซอยบรมราชชนนี 3… See More
Location
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กทม1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Business Information

Hours 8.30-17.45
Closed on เสาร์-อาทิตย์
URL http://www.businessplus.co.th/main/index.php
Phone 085-234-5980

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

  • พ.ศ.2529
  • พ.ศ.2543
  • พ.ศ.2551
  • พ.ศ.2552
  • พ.ศ.2552
  • พ.ศ.2553
  • พ.ศ.2554
Top