Saibua สายบัว

@saibuaFriends 2,019

Location

Address
วิสาหกิจชุมชนสายบัว
Location
makro รามอินทรา
ยูพีดี

Business Information

Hours mon-sat : 9.00-17.00
Closed on sun
URL http://www.saibua.com
https://www.facebook.com/saibua1997
Phone 025172519

Account Intro

กลุ่มอาชีพสายบัวมุ่งเน้นผลิตเเละจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาผสมผสานต่อยอดสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมเเละสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น รวมทั้งให้ความสำคัญกับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ…See More
Top