Safety STOU

Safety STOU

@safetystouFriends 2,262

Timeline

Case study การระเบิดของเครื่องปรับอากาศจากการใช้ก๊าซออกซิเจนในการหาการรั่วในระบบ เป็นเคสยอดฮิตที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม​ที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ที่ช่างในระบบปรับอากาศมีโอกาสประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการทำงานอย่างป ...See More
See More
Top