Safety STOU

Safety STOU

@safetystouFriends 1,949

Timeline

บ่อยครั้งที่พบว่า อุบัติเหตุจากเครนล้ม ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน ซึ่งถ้าหากให้สรุปมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากเครนล้ม ขออนุญาตแนะนำ 5 ขั้นตอนสั้นๆ ดังนี้ 1.การเลือกขนาดของเครน (Crane Selection) การเลือกเครนที่เหมาะ ...See More
See More
Top